Misioni i Agjencisë së Mbikqyrjes së Falimentimit është të promovojë integritetin dhe efiçencën e sistemit të falimentimit për të mirën e të gjitha palëve të interesuara – debitorët , kreditorët, dhe publikun.